תהליך הנפקת דרכון פורטוגלי

תהליך הנפקת דרכון פורטוגלי

שלב א' 

מחקר גנאלוגי
שליחת מסמכים
תעודת לידה
צילום דרכון
כתובה או תעודת גירושין/נישואין
אם רווק – תעודת נישואי הורים
חשבון חשמל מים ארנונה שעליו כתובה כתובת מגורים
תרשים אבות קצר
בניית הדוח הגנאלוגי
הגשה לקהילה בפורטוגל
קבלת אישור כללי מהקהילה על זכאות
תשלום אגרה
קבלת סרטיפקייט תעודת זכאות לאזרחות פורטוגלית כעבור חודשיים

הודעה ללקוח על המשך שלב ב

שלב ב'

הזמנת תעודת יושר לשגרירות פורטוגל
הגעת תעודת יושר לשגרירות
איסוף תעודת יושר
תרגום תעודת יושר
אישורי הפוסטיל
תרגום תעודות שונות
הגשת התיק לרישום במשרד הפנים בפורטוגל
קבלת מספר התיק

שלב ג'
קבלת מכתב על היותך אזרח

הגעה לשגרירות
הנפקת דרכון – נעשית על ידי הלקוח או ע"י המשרד (בתשלום נוסף)

דילוג לתוכן